Recursos de Hardware

Equips informàtics que disposem a la xarxa:

Fent un seguit del següent plànol que vam dissenyar de l’empresa…

Estación de trabajo - Iconos gratis de computadora

Podríem comptar amb almenys 3 estacions de treball, aquests servirien per als 3 treballadors que hi som (de moment), 2 servidors mínims per a poder començar a donar treball a l’empresa i un seguit de 3 discs durs per a un servidor central.

Aquestes estacions de treball serien proporcionats per PC-Components.

De la mateixa forma, els servidors també són proporcionats per PC-Components.Servidor | Icono Gratis

I aquests serien els discs durs, però aquest cop no són de PC-Components, són requerits pels servidors.

 

Com a sistemes de protecció, en fem anar un SAI capaç d’aguantar tots els nostres servidors i estacions de treball el temps suficient per poder apagar-los correctament.

SAI - Iconos gratis de electrónica

També hem estat interessats a disposar de telefonia per IP, així que hem decidit tenir un telèfon de xarxa.

Un grup d’electrógen: Generador d’electrógen Blacckstone BG en la que la seva potència nominal és de 5 kW i d’emergència 5,4 kW

Cablejats: Caldria comprar dos cables (3 metres) de CAT 6 per poder fer connexió combinada al ser que els ports del servidor son de Gigabit Ethernet i el cable CAT 6 només pot arribar a suportar fins a 1 GB/s.